Giới thiệu

Welcome To PHAM GIA since 1980

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự yêu mến của quý khách đã dành cho Phạm Gia bằng việc sử dụng sản phẩm được tạo nên bởi công sức và tấm lòng của đội ngũ chúng tôi.

Hơn 40 năm nấu rượu trong làng nghề rượu bầu đá truyền thống tại thôn Cù Lâm, Nhơn Lộc, An Nhơn, Bình Định. Từ phương pháp nấu rượu thủ công gia truyền chúng tôi luôn lưu giữ vị rượu truyền thống đặc trưng của Rượu Bầu Đá

Đầu 2019, chúng tôi ghi nhận được những thành quả tích cực cho những sự kết hợp giữa rượu truyền thống và dược liệu khi nhận được những đánh giá tốt đẹp từ giới chuyên môn. Ngay sau đó, thành phẩm rượu đóng chai và những bình rượu ngâm nguyên chất của Phạm Gia đã được phổ biến rộng trên thị trường.

Rượu bầu đá

Khởi Đầu Nấu Rượu

1980 - 1995

Trước thời gian đó, gia đình Phạm Gia nấu rượu tại làng nghề truyền thống Rượu Bầu Đá. Tuy nhiên, ở thời điểm đó chúng tôi chỉ nấu để sử dụng và chưa có ý định bán ra ngoài. Do thời điểm đó gạo và nhu cầu sử dụng rượu của dân làng chưa cao. Từ 1980 Phạm Gia bắt đầu nấu rượu và bỏ mối tại các quán ăn, quán tạp hoá quanh khu vực.

Đi Tỉnh Ngoài

1996 - 2005

Đây là một quyết định táo bạo khi gia đình chúng tôi có ý định đi khảo sát các địa phương xung quanh; Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hoà,...để giới thiệu đến sản phẩm rượu của mình. Thành công có được khi những mối hàng lấy của chúng tôi nhiều hơn, số lượng rượu cần cung cấp tăng lên. Mô hình gia đình đã thêm được nhiều lao động có việc làm hơn

Duy Trì Ổn Định

2006 - 2018

Tiếp nhịp duy trì ổn định và có mức tăng trưởng theo hàng năm không cao. Chúng tôi vẫn giữ lượng lao động gia đình và đây là quãng thời gian chúng tôi nhận thấy sản phẩm của mình vẫn là rượu nguyên chất. Ngoài chất lượng rượu đế thì chúng tôi nhận ra chưa có gì khác biệt để mở rộng hơn nữa. Phạm Gia cần thay đổi

Mô Hình Doanh Nghiệp

2019 - Ngày nay

Đầu 2019, chúng tôi ghi nhận được những thành quả tích cực cho những sự kết hợp giữa rượu truyền thống và dược liệu khi nhận được những đánh giá tốt đẹp từ giới chuyên môn. Ngay sau đó, thành phẩm rượu đóng chai và những bình rượu ngâm nguyên chất của Phạm Gia đã được phổ biến rộng trên thị trường.

RƯỢU BẦU ĐÁ duy nhất đủ ĐIỀU KIỆN xuất khẩu tới thị trường QUỐC TẾ